00:00
00:00
5 سال پیش

نوجوونی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

4K
لوبیای سحرآمیز

رضا پیشرو

16 3K

نفس آروم

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و دلاور

12 2K

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

7 647

سیانور نخور

رضا پیشرو

26 3K

کما

رضا پیشرو با همراهی آوا و شاهین فلاکت و علی اوج

13 5K

آبی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

0 45

دنباله دار

رضا پیشرو

20 3K

بمب

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

12 5K