00:00
00:00
11 سال پیش

پس لاشخور نباش

هیچکس با همراهی رضا پیشرو و ساتراپ و علی اوج

1K
جهنمی

تاج با همراهی رضا پیشرو

9 1K

میلیاردر

رضا پیشرو

6 3K

مغز رپ

رضا پیشرو

13 3K

خدا نزدیک شد

رضا پیشرو

15 1K

ما با همیم

بهرام با همراهی رضا پیشرو

15 1K

زئوس

رضا پیشرو

0 49

بمب

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

12 5K

رپر قدیمی

رضا پیشرو

13 1K