00:00
00:00
8 سال پیش

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

647
چه خبر از بهشت؟

رضا پیشرو

19 6K

هو هو چی چی

رضا پیشرو

18 1K

آبی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

0 45

خون اژدها

رضا پیشرو با همراهی مهدی روهام

15 2K

سکوت

رضا پیشرو

15 1K

کما

رضا پیشرو با همراهی آوا و شاهین فلاکت و علی اوج

13 5K

اشتباه محض

رضا پیشرو با همراهی فرید

7 2K

کلمه‌ی عبور

رضا پیشرو و علی اوج با همراهی حصین و صادق

20 3K