00:00
00:00
6 سال پیش

رپر قدیمی

رضا پیشرو

1K
نفس آروم

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و دلاور

13 2K

کلمه‌ی عبور

رضا پیشرو و علی اوج با همراهی حصین و صادق

23 3K

صلح

رضا پیشرو

2 281

مغز رپ

رضا پیشرو

14 4K

شیرا رو زمینن

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

17 1K

راک آ چاک

مهراد هیدن و رضا پیشرو

3 165

جرقه

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و قدر

42 4K

فانوس

رضا پیشرو با همراهی پدرام طعنه

18 4K