00:00
00:00
6 ماه پیش

روشن

عرفان و رضا پیشرو

387
رپر قدیمی

رضا پیشرو

14 1K

آبی

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

4 216

کما

رضا پیشرو با همراهی آوا و شاهین فلاکت و علی اوج

15 5K

سفری بی انتها

پیشرو با همراهی امزیپر

16 3K

جرقه

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و قدر

42 4K

از نو

آوا با همراهی رضا پیشرو و علی اوج

12 1K

فانوس

رضا پیشرو با همراهی پدرام طعنه

18 4K

پسر ابن سینا

رضا پیشرو

1 139