00:00
00:00
7 ماه پیش

صلح

رضا پیشرو

279
پس لاشخور نباش

هیچکس با همراهی رضا پیشرو و ساتراپ و علی اوج

14 1K

اقیانوس

آوا با همراهی رضا پیشرو

13 3K

تنهایی

رضا پیشرو با همراهی ساتراپ

14 4K

باید عوض شم

رضا پیشرو

14 1K

هو هو چی چی

رضا پیشرو

19 1K

کما

رضا پیشرو با همراهی آوا و شاهین فلاکت و علی اوج

15 5K

سیانور نخور (جدید)

رضا پیشرو

38 9K

اشتباه محض

رضا پیشرو با همراهی فرید

9 2K