00:00
00:00
2 سال پیش

تو یعنی

فرید با همراهی رضا پیشرو و سیناب

1K
قلب شیر

رضا پیشرو

15 3K

پاشو پاشو

رضا پیشرو و علی اوج

12 3K

مشکلی نیست

علی اوج با همراهی آوا و رضا پیشرو

13 1K

کلمه‌ی عبور

رضا پیشرو و علی اوج با همراهی حصین و صادق

20 3K

کلافگی

رضا پیشرو

8 3K

نفس آروم

رضا پیشرو با همراهی علی اوج و دلاور

12 2K

تنهایی

رضا پیشرو با همراهی ساتراپ

14 4K

خون اژدها

رضا پیشرو با همراهی مهدی روهام

15 2K