00:00
00:00
2 سال پیش

زمین

رضا پیشرو با همراهی دنیلو و پاشا و تیک و اثبات و کاوه و روهام

1K
رپر قدیمی

رضا پیشرو

13 1K

مغز رپ

رضا پیشرو

13 3K

۴۲۰

رضا پیشرو

11 1K

ما با همیم

بهرام با همراهی رضا پیشرو

15 1K

عقربه

تی دی با همراهی پدرام پلاس و رضا پیشرو

24 51K

داش شایان

رضا پیشرو با همراهی آسفالت

6 969

سیانور نخور

رضا پیشرو

26 3K

قلب شیر

رضا پیشرو

15 3K