00:00
00:00
11 ماه پیش

ضد ضربه

میلاد اس و رضا پیشرو

17
شیرا رو زمینن

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

14 1K

پس لاشخور نباش

هیچکس با همراهی رضا پیشرو و ساتراپ و علی اوج

13 1K

رهبر رپ فارسی

رضا پیشرو

7 647

کلافگی

رضا پیشرو

8 3K

سکوت

رضا پیشرو

15 1K

بمب

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

12 5K

شوک

رضا پیشرو

14 4K

خورشید نمیخوابه

رضا پیشرو با همراهی موری راشل

22 3K