00:00
00:00
1 سال پیش

ضد ضربه

میلاد اس و رضا پیشرو

149
سیانور نخور (جدید)

رضا پیشرو

38 9K

کما

رضا پیشرو با همراهی آوا و شاهین فلاکت و علی اوج

15 5K

ما با همیم

بهرام با همراهی رضا پیشرو

15 1K

بمب

رضا پیشرو با همراهی علی اوج

13 5K

اشتباه محض

رضا پیشرو با همراهی فرید

9 2K

از نو

آوا با همراهی رضا پیشرو و علی اوج

12 1K

بازم کلان

هیچکس با همراهی رضا پیشرو

17 3K

سایفر

آوا با همراهی علی اوج و رضا پیشرو و قدر

6 5K