00:00
00:00
ای کاش

رضا پیشرو

12 2K

مصاحبه با چارگوش

رضا پیشرو

47 3K

میلیاردر

رضا پیشرو

21 2K

یه شب سرد

رضا پیشرو

12 2K

Mohammad bzorgi

...

2 هفته پیش
Mohammad bzorgi

سلام محمد رضای عزیز. میدونیم که تو رو مجبور میکنن اما هر وقت ناراحت از کارایی شدی که از اجبار انجام میدی، اما هرگز اینطوری نمیمونه! آره ؛ اون روز خوب هم میاد! پیروزی ما از سال 2022 میلادی،آغاز میشه....
این هشدار من بود، نسبت به جریان ایلومیناتی!

2 هفته پیش