00:00
00:00
نیلوفر آبی

رضا پیشرو با همراهی میثم

12 2K

زندانی

رضا پیشرو با همراهی متضاد

16 2K

خون اژدها

رضا پیشرو

21 2K

مصاحبه با چارگوش

رضا پیشرو

49 3K

Z47

من اهنگاتو گوش میدم چون میدونم تو ی فرقی داری با همه چه از نظر طرز تفکر چه از نظر طرز خوندن و همین فرق هست که قشنگش میکنه

1 ماه پیش